ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई सम्मान स्वरूप आवधिक बचत खातामा थप एक प्रतिशत ब्याजको सुबिधा |