निछेप बचत ब्याज दर

क्र.स.बचत शीर्षकब्याज दर
साधरण बचत६%
संयुक्त बचत६%
कोपिला बचत६%
धितो बचत५%

मुद्दति निछेपमा बचत ब्याज दर

आवधि३ महिना६ महिना१ वर्षएकमुष्ठ
६ महिना६.५%७.५%
१ बर्ष७.५%८%९%
२ बर्ष९%९.५%१०%११.५%
३ बर्ष९.५%१०%१०.५%१२%
साधारण बचत
बाल बचत
सयुक्त बचत
अनिवार्य बचत
कोपिला बचत
शेयर वृद्धि बचत
युवा बनौ लखपति योजना बचत
आवधिक बचत
सदस्य सुरक्षा कोष बचत